ภาษา : ไทย
  

เตียงคู่ 

                  

 

 

                                  ห้องพัก เตียงคู่