ภาษา : ไทย
  

เตียงเดี่ยว 

 

                                                

 

 

 

               

 

 

                             ห้องพัก เตียงเดี่ยว