ภาษา : ไทย
  

  เข้าสู่ระบบ

  นาฬิกา
20 มิถุนายน 2562

  ปฏิทินกิจกรรม

QR Code

ห้องประชุมสัมมนา 

ทางโรงแรมมรกต ยังมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่รองรับได้มากกว่า  1,000  คน และสามารถจัดเป็นกลุ่มสัมมนา ขนาดเล็กตั้งแต่ 30 - 500 คน มีอุปกรณ์ แสง สี เสียง โปรเจคเตอร์ และ WIFI Internet ครบวงจร    

 
 
 
 
 

รองรับสถานที่จัดบูทสินค้า ขายของได้ตามความต้องการของลูกค้า "

 
 

 " สถานที่ รองรับที่จอดรถบัส ได้อย่างเพียงพอ  "